Praten over het coronavirus

corona

Het coronavirus is alomtegenwoordig. De drastische maatregelen van de overheid kunnen je kind bang of ongerust maken. Ook jij als ouder bent onder de indruk van dergelijke ingrijpende gebeurtenissen. Het is dan ook normaal dat je niet goed weet hoe je hiermee moet omgaan.

Op maat van je kind

De vertrouwde schoolroutine valt plots weg. Kinderen begrijpen niet altijd waarom ze niet naar school mogen. Of ze vrezen dat er geen eten meer zal zijn in de winkels. Ze voelen ook de ongerustheid van volwassenen goed aan. Geef eerlijk antwoord op vragen van je kind. Het is niet erg dat je zelf het antwoord niet altijd weet. Door in gesprek te gaan met je kind, vermijd je dat de angst een eigen leven gaat leiden en toon je aan je kind dat je er voor hem bent op moeilijke momenten.

Vraag je kind wat het al gehoord of gezien heeft. Wat denkt het daarvan? Hoe voelt het zich daarbij? Zo krijg je zicht op wat er leeft bij je kind en kan je daarop inspelen. Je hoeft ook niet te ver door te vragen. Jonge kinderen gaan vaak snel terug over tot de orde van de dag. Hou je kind wel in de gaten: nachtmerries, opnieuw bedplassen of net heel teruggetrokken gedrag, kunnen erop wijzen dat je kind er heel erg mee bezig is. Dan is het goed om de angst of bezorgdheid opnieuw ter sprake te brengen. 

Kies woorden die je kind begrijpt. Woorden zoals ‘pandemie’ en ‘quarantaine’ zijn voor jonge kinderen moeilijk te begrijpen. Je kan iets zeggen als: ‘Het virus is heel besmettelijk. Het is ook nog een nieuw virus, waardoor de dokters er nog niet veel over weten. Ze werken nu heel hard en leren elke dag bij over hoe ze best omgaan met het virus. Daarom veranderen de afspraken over wat wel en niet mag, in snel tempo.' Karrewiet, het jeugdjournaal op Ketnet, brengt moeilijke onderwerpen op maat van je kind. Je kan samen kijken. 

Leg je kind ook de concrete tips goed uit. Zo voelt je kind dat het zelf ook iets kan doen. Samen goed de handen wassen, op enkele plaatsen in huis papieren zakdoekjes voorzien en tonen hoe je niest en hoest in je elleboog, helpen je kind om van deze tips een gewoonte te maken.

Wees eerlijk

Misschien wil je je kind beschermen door de realiteit te verbloemen. Toch doe je dat beter niet. Jouw verhaal sluit dan niet aan bij wat je kind al zag of hoorde, en dat zorgt ervoor dat je kind niet meer weet wie het kan vertrouwen. Je houdt wel rekening met de leeftijd van je kind bij de selectie van wat je vertelt. Erken de gevoelens van je kind. Het is ingrijpend wat er aan de hand is, dat hoef je niet te minimaliseren. Je kan de gebeurtenissen wel kaderen: het is goed dat scholen even sluiten, dan kunnen we er samen voor zorgen dat het virus niet meer verder gaat. En er zijn heel veel dokters, politici en hulpverleners hard aan het werk om goed voor zieke mensen te zorgen en na te denken over een goede aanpak. Vertel geen dingen die je kind banger maken.  

Wat als je tiener het allemaal wel stoer vindt?

Tieners willen graag grenzen opzoeken en stoer overkomen bij hun vrienden. Als je dit merkt, kan je duidelijk de grenzen aangeven. Je kan tonen dat je begrijpt dat hij of zij er lacherig over doet, maar duidelijk maken dat dit een serieuze zaak is, waar iedereen, ook zij, verantwoordelijkheid in dragen. Probeer de blik van je puber te verbreden door samen stil te staan bij de gebeurtenissen en bij wat dit losmaakt bij jullie beiden. Zo leert je kind een mening vormen en gebeurtenissen genuanceerd te bekijken. 

Wat als je als ouder zelf bang of ongerust bent? 

Je kind vindt het geruststellend als je als ouder de zaken onder controle hebt. Probeer zelf rustig te blijven. Natuurlijk mag je best eerlijk zijn en ook zeggen dat je onder de indruk bent van de maatregelen. Ook je bezorgdheid over grootouders of kwetsbare mensen mag je tonen. Kinderen voelen zo dat het belangrijk is om goed te zorgen voor elkaar. 

Zelf vragen of nood aan info?

Er is een speciale website. Het nummer van het callcenter is 0800 14 689.

 

Wat is Corona? Op maat van jonge kinderen

Meer lezen

Meer over deze leeftijd

Meer bij onze partners

Ondersteuning in je buurt

Zoek je steun bij het opvoeden? Het Huis van het Kind helpt je op weg.

Vind het Huis van het Kind in je buurt.

Stel je vraag

Een vraag over opvoeden?  De Opvoedingslijn geeft een antwoord op maat.

Stel je vraag via het contactformulier.