Als je niet uit het conflict geraakt...

Conflict bij scheiding

Van echtscheiding naar vechtscheiding

De meeste scheidingen gaan gepaard met een periode van strijd, conflict en boosheid. Dat is normaal en zelfs nodig om van je ex-partner los te komen en een nieuw leven te beginnen. Maar als die gevoelens na een tijd niet wegebben, conflicten en onderling wantrouwen blijven aanslepen, dan vergroot de kans op een vechtscheiding of hoog-conflictueuze scheiding. Dan kom je niet tot oplossingen, spreek je kwaad over elkaar en blijf je negatieve gevoelens koesteren.
Meestal gaat zo'n scheiding ook gepaard met juridisch getouwtrek. Ongeveer een op vijf scheidingen valt in deze categorie. Je ouderschap op een andere manier organiseren kan helpen om deze situatie te vermijden. Dit noemt men 'apart ouderen': veelvuldig overleg vermijden om niet telkens opnieuw een conflict te moeten hebben. Je leest er meer over onder Ouder zijn na de scheiding

Op de dagen dat je je ex-partner niet ziet, krop je alles op. En bij een wisselmoment gooi je er dan alles uit. Wisselmomenten worden ruziemomenten. Dat is natuurlijk niet goed voor de kinderen. (Inez, mama van vier kinderen, negen jaar co-ouder)

Je kind zit tussen twee vuren

 

Onnodig te zeggen dat je kind vaak de dupe is van zo’n situatie. Het zit tussen twee vuren en heeft het gevoel te moeten kiezen tussen beide ouders. Dat staat een positieve band met beide ouders in de weg.
Als zo’n situatie lang aanhoudt, loopt je kind kans op emotionele problemen, depressieve gevoelens, slechtere schoolprestaties en problemen bij het aangaan van relaties. Je moet dus in actie komen om uit die vicieuze cirkel te raken, zowel voor je kind als voor jezelf. Dit filmpje wil ouders bewust maken van het effect dat een vechtscheiding op kinderen kan hebben.

Het is niet eenvoudig om op eigen houtje uit de vastgelopen situatie te komen. Steek je licht op bij een bemiddelaar of bij een psychotherapeut om uit te zoeken welke professionele ondersteuning voor jullie geschikt is. Je kan ook aankloppen bij een CAW of een CKG. Of je vragen voorleggen bij de Opvoedingslijn of in een gesprek met je verpleegkundige van Kind en Gezin


De website 'Tijd voor je relatie' biedt een overzicht van professionele hulpverlening.
 

Ondersteuning in je buurt

Zoek je steun bij het opvoeden? Het Huis van het Kind helpt je op weg.

Vind het Huis van het Kind in je buurt.

Stel je vraag

Een vraag over opvoeden?  De Opvoedingslijn geeft een antwoord op maat.

Stel je vraag via het contactformulier.

Download pdf