Week van de Opvoeding 2015: Opvoeden in je buurt

Ook in 2015 ging de Week van de Opvoeding door met als thema: ‘Opvoeden in je buurt’. Het thema werd door de partners van de Week van de Opvoeding uit een shortlist van 10 onderwerpen gekozen. 
 
Opvoeden in je buurt betekent dat je als ouder je kind niet alleen hoeft groot te brengen. Je doet het samen met de hele buurt. Soms doet het deugd om te praten over opvoeden met buren, familie, vrienden of andere ouders. Daarnaast kom je als ouder ook op plaatsen zoals de kinderopvang, de school, de sportclub, de bib, de jeugdbeweging,.. waar over opvoeden gesproken kan worden. Op al deze plekken zorgen ouders, burgers, professionals, vrijwilligers, samen voor een buurt waar het goed is om op te groeien. En natuurlijk doen kinderen en jongeren ook zelf hun inbreng: ze hebben dromen, noden en talenten, ze leren van elkaar en gaan in interactie met heel wat verschillende volwassenen.
 
We gaan voor zoveel mogelijk actie in de buurt tijdens de Week van de Opvoeding! Als coördinator van de Week van de Opvoeding zorgt EXPOO elke editie voor een thema, opvoedinformatie en campagnemateriaal. In 2015 deden we iets extra: elk samenwerkingsverband (Huis van het Kind) kon filmtickets krijgen om tijdens de Week van de Opvoeding uit te delen aan ouders, kinderen en jongeren uit de buurt. Ontdek hier welke samenwerkingsverband deelnamen aan de actie.

 

Reageer

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.