Opvoedtips

Verveling troef

Speelgoed, computer, jeugdbeweging, tennissen, tekenles, … Het is haast ongelooflijk dat een kind zich vandaag de dag nog kan vervelen. Of toch niet? 

Verveling is een leermoment

Zoon- of dochterlief hangt lui in de zetel, draalt verveeld rond of zeurt erop los. Klinkt bekend? Elk kind verveelt zich nu en dan. Verveling is heel normaal en kan bovendien erg waardevol zijn. Kinderen wiens agenda steeds vol gepland zit, missen de kans om hun eigen vrije tijd te leren invullen. In ‘lege momenten’ leert een kind zich zelfstandig bezig te houden of (langer) alleen te spelen. Hij/zij moet stilstaan bij wat het goed kan of waar het graag mee bezig is. Zo ontdekt het eigen talenten en interesses. Uit verveling kan creativiteit groeien: een kind dat zich verveelt, gaat zelf nieuwe ideeën of spelen verzinnen. Eigen tijd invullen betekent ook leren kiezen, contacten leggen, afspraken maken met anderen, plannen, … 

Een vat vol ideeën

Sommige kinderen die zich vervelen, hebben de verwachting dat jij hen zal/moet bezighouden of vertellen wat te doen. Voel je niet verplicht om allerlei activiteiten te bedenken of om je kind te entertainen. Probeer je zoon/dochter te stimuleren om zelf na te denken. Niet alleen jij, maar ook je kind is een vat vol ideeën: vaak komt een kind na een tijdje vanzelf tot een bezigheid. Dat mag gerust even duren. Als je kind eigenhandig op een idee komt, dan kan dat z’n zelfvertrouwen versterken.
Je kan je kind in tussentijd eventueel geruststellen door uit te leggen dat iedereen zich af en toe verveelt. Ook als je veel vrienden of hobby’s hebt, is het normaal dat je je soms verveelt. 

Samen actief

Sommige kinderen vinden het toch moeilijk om aan een activiteit te beginnen. Anderen kunnen dan weer moeilijk kiezen uit al hun ideeën. In zo’n geval kan het helpen als je je zoon/dochter op weg zet door samen een activiteit op te starten. Het kan een goed idee zijn om vooraf duidelijk aan te geven dat je een tijdje meedoet en dat je kind bijvoorbeeld na een kwartier alleen verder moet spelen. Zo weet je kind wat het kan verwachten. Je kan ook voorstellen om samen aan tafel of in elkaars buurt elk je eigen taak of bezigheid te doen. Zien dat jij actief bezig bent, motiveert je kind. 

Lekker niets doen

Zelfs als je merkt dat je kind tot niets komt en blijft lanterfanten, kan die verveling positief zijn. Tijdens de vakantie of in het weekend kan wat ‘rondhangen’ deugd doen voor je kind: zo kan het bekomen van een druk schoolritme. Je zoon of dochter hoeft niet elk uur nuttig of leuk bezig te zijn. Af en toe willen we allemaal gewoon eens uitblazen en ‘niets doen’.

 

31/03/2014

Reageer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.