Opvoedtips

Grootouders

Heel wat grootouders nemen een deel van de zorg op voor hun kleinkind(eren), met plezier! Maar af en toe kan dat ook wat spanning of onenigheid met zich meebrengen. Soms hebben ouders het gevoel dat grootouders zich te veel moeien met de opvoeding. Of zijn ze bezorgd dat grootouders hun kind te veel verwennen. Goed communiceren en respect hebben voor elkaars waarden in de opvoeding is dan belangrijk.

Regels en afspraken

Vaak mogen kinderen bij hun grootouders net ietsje meer dan thuis. Dat hoeft geen probleem te zijn: kinderen moeten met deze verschillen leren omgaan, zo leren ze dat niet elke situatie hetzelfde is. In de klas, de crèche of de sportclub zullen er soms ook andere afspraken gelden dan thuis. 
 
Wel is het zo dat het voor jonge kinderen verwarrend kan zijn als ze tegenstrijdige boodschappen krijgen. Als ouders het bijvoorbeeld belangrijk vinden dat hun kind fruit eet, dan is het voor het kind ingewikkeld als grootouders zouden zeggen dat fruit eten onnodig is. Dat betekent niet dat grootouders hun kleinkind niet eens mogen verwennen met een extra snoepje of dessert. Als grootouder kan je daarbij aan je kleinkind zeggen dat fruit eten belangrijk is voor de gezondheid, maar dat het vandaag bij oma/opa iets extra mag. Het maakt dus niet zo uit of je even streng, strenger of minder streng bent dan de ouders. Het is wel belangrijk dat je inhoudelijke dezelfde boodschap meegeeft.
 
Ouders en grootouders maken daarom best duidelijke afspraken over welke regels ze hanteren. Als ouder kan je de grootouders inlichten over de belangrijkste regels die thuis gelden, en vice versa. Door op de hoogte te zijn van wat bij elkaar wel en niet mag, kan je je (klein)kind beter begrijpen en begeleiden. 
 
Bij oudere kinderen kan je wat flexibeler zijn. Zij snappen al veel beter dat er bij verschillende mensen verschillende regels gelden. Ze begrijpen perfect dat ze bij oma en opa bijvoorbeeld wat langer mogen opblijven of dat ze wat meer mogen snoepen.

Grootmoeders raad

Als grootouder ken je het ouderschap als geen ander: je hebt zelf je kind(eren) opgevoed en hebt daar wellicht een schat aan waardevolle adviezen en ervaringen door. Maar als je zonder rem tips geeft, zal dat eerder als bemoeierig dan als helpend ervaren worden. Je geeft best enkel advies als erom gevraagd wordt. Door een advies in vraagzin te formuleren, komt het bovendien veel minder aanvallend over. Bijvoorbeeld: “Misschien kan het helpen om je kindje de volgende keer vroeger in bed te leggen? Wat denk jij?”.

Elke ouder heeft zijn eigen aanpak

Als grootouder moet je de opvoedregels van de ouders respecteren en duidelijk zijn over je eigen huisregels. Onthoud dat jij de grootouder bent, en niet de ouder. Bekritiseer je kind niet om zijn/haar opvoedkundige keuzes, zeker niet waar de kleinkinderen bij zijn. Weet dat ouderschap voortdurend groeien, uitproberen en ontdekken is. Elke ouder heeft zijn eigen aanpak, en zijn eigen waarden en normen die hij belangrijk vindt om mee te geven in de opvoeding. Geef je kind(eren) het gevoel dat ze altijd bij je terecht kunnen voor raad of tips in hun ouder-zijn, maar dring je eigen visie niet op.

Een speciale band

Voor ouders is het vaak een grote hulp als grootouders mee inspringen om af en toe op het kind te passen. Maar als je als grootouder zelf nog aan het werk bent of andere projecten lopende hebt, is het niet evident om een deel van de zorg voor je kleinkind(eren) op te nemen. Denk goed na over wat je wel en niet ziet zitten en communiceer dit duidelijk naar de ouders toe. Als je het niet ziet zitten om bijvoorbeeld wekelijks een dag opvang te bieden, beloof dit dan niet en durf ‘nee’ zeggen. Bespreek samen wat voor iedereen haalbaar en aangenaam is. Het belangrijkste is niet hoeveel zorgtaken je opneemt, maar wel dat je als grootouder een erg unieke band kan opbouwen met je kleinkind.
04/11/2014

Reacties

Wat als de grootouders zich teveel rechten toe eigenen? Als mijn schoonmoeder vraagt hoe het met de kinderen gaat en mijn vriendin zegt dat ze soms nogal stout kunnen zijn zegt zij steevast, en waar de kids bij zijn, dat haar prinsesjes zoiets niet doen. Wij als ouders hebben het daar moeilijk mee omdat zij op dat moment naar de kinderen bevestigt dat ze het mogen uithangen. Dat is 1 voorbeeld van een hele resem acties die zij onwetend doen en die onze opvoedkundige functie in het gedrang brengen. Een ander dom voorbeeld is het feit dat de kids bij elke ontmoeting met de grootouders een cadeautje krijgen. iets groots, iets kleins, iets banaals zoals een rommeltje maar hoe dan ook ALTIJD iets. Zelfs na een uitdrukkelijke vraag van mij om 1 keer eens niets te geven moest er toch een cadeautje te voorschijn getoverd worden met een enorme familieruzie als gevolg. Mijn schoonouders beweren nu dat wij onze kinderen opvoeden als soldaten die niets mogen en dat het dus bijgevolg hun taak is om dat te compenseren door ze over te verwennen. Als we dan opmerken dat mijn vriendin vroeger tot een uur langer aan tafel moest zitten tot haar bord leeg was is dat bullshit en overdreven.
Hoe ga je als ouder om met grootouders die nul respect hebben voor jouw opvoedkundige functie en die zelf elke verantwoordelijkheid omtrent opvoeding naast zich neerleggen door nooit nog maar gewoon eens "nee" te zeggen tegen hun kleinkinderen.
Als we hen op die zaken wijzen dan ontkennen ze beenhard en zijn wij fout. Hell, ik ben een onnozelaar en het enige probleem binnen deze situatie ben ik volgens mijn schoonvader.

Beste,
De rol van grootouders wordt door iedereen anders ingevuld en er zijn dus zoveel mogelijkheden als er grootouders en kleinkinderen zijn. Het kan behoorlijk frustrerend zijn te merken dat je helemaal niet op dezelfde golflengte zit en je het gevoel hebt ondermijnd te worden door je (schoon-)ouders. Toch willen we je ook een stuk geruststellen. Hoewel de grootouders een andere rol aannemen dan jullie van hen verwachten, kinderen zijn al heel vroeg in staat om een duidelijk onderscheid te maken tussen de regels thuis en elders.
Grootouder worden is voor heel wat mensen één van de mooiste momenten uit hun leven. Er wordt zelfs gezegd dat het nog ingrijpender en ontroerender is dan wanneer je zelf ouder wordt. Deels is het te verklaren door het feit dat je tegenover je kleinkinderen een andere verantwoordelijkheid draagt. Als grootouder hoef je ze immers niet werkelijk op te voeden. Dat is de taak van de ouders en als grootouder komt vooral het genieten op de voorgrond. Hoe moeilijk het ook is als ouder om daarop toe te kijken, toch is ‘verwennen’ een deel van de rol van de grootouder.
Soms kan er ook meer aan de hand zijn en gaan grootouders extra verwennen om goed te maken wat ze menen gemist te hebben bij de opvoeding van hun eigen kinderen. Zo komt het best vaak voor dat grootouders die hun eigen kinderen streng opvoedden behoorlijk verwennend zijn naar hun kleinkinderen toe. Of gaan grootouders die weinig beschikbaar waren voor hun kinderen net heel veel tijd spenderen met hun kleinkinderen. Nog anderen hebben het gevoel hun eigen kinderen weinig materieels te hebben kunnen meegeven en willen dat compenseren met vele – kleine of grote – geschenken. Dat inzicht krijgen in je gedrag kan voor heel wat mensen moeilijk zijn maar het kan jou en je vriendin misschien helpen om meer begrip te krijgen voor hun aanpak? En hoe is de relatie tussen je vriendin en haar ouders zelf? Heeft zij bijvoorbeeld het gevoel dat haar kinderen nu krijgen wat zij niet kreeg? Of zijn er andere thema’s die de relatie tussen jullie en haar ouders beladen maken?
Belangrijk vooral om de vrede te bewaren, is te proberen hun aanpak niet als kritiek aan te voelen op hoe jullie het zelf doen en te proberen elkaar je eigen manier van omgaan met de kinderen te gunnen. De relatie tussen grootouders en kleinkinderen betekent vaak heel veel voor beide partijen en het zou jammer zijn als ruzies en discussies dat in de weg staan. Kinderen lijden daar vaak veel meer onder dan onder een verschil in aanpak. En is het voor de ‘prinsesjes’ niet heerlijk dat er iemand is die rotsvast overtuigd is dat zij nooit stout zijn? De meisjes zullen vast wel weten dat wat oma zegt niet altijd correct is, maar onder die complimentjes en dat geloof van hun grootmoeder kan wel hun zelfvertrouwen groeien? Jullie zijn en blijven hun belangrijkste ‘opvoeders’ en een complimentje van een grootouder hoeft dus niet per definitie te betekenen dat jullie grenzen ondermijnd worden.
Je kan je hierin laten begeleiden bij bijvoorbeeld een Opvoedingswinkel. Adressen vind je op www.groeimee.be onder Ondersteuning in je buurt. Een medewerker daar kan je tips geven hoe het gesprek aan te vatten met je schoonouders of hoe je je kinderen kan helpen om een duidelijk onderscheid te maken tussen de verwennerij van de grootouders en de strengere regels thuis. En op zich kan misschien een luisterend oor jullie al wat verlichten? Relaties tussen mensen zijn ontzettend complex. Er zijn dan ook nog heel veel vragen waar je een antwoord op zal moeten zoeken en die je hopelijk wat meer inzicht geven in het waarom. We hopen samen met jou dat jullie alsnog vanuit dat inzicht en begrip tot een goede relatie kunnen komen.
vriendelijke groet
de opvoedingslijn
bel of mail ons gerust terug,
078/15.00.10
ma-vrij 10 -13 u /14- 17u – do ook van 19 – 21 u (niet op woensdag)

Reageer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.