Nieuws

Pesten (op school) is een zeer actueel thema. Het is voor scholen, maar zeker ook voor ouders niet altijd duidelijk hoe men deze problematiek het beste kan aanpakken maar ook voorkomen.

Veel ouders twijfelen om hun kind TSO en BSO te laten volgen. Deze onderwijsrichtingen kampen met een negatief imago.
Toch heeft het ook heel wat troeven in handen.

In de hersenen van kleuters met autisme zijn afwijkingen zichtbaar die wijzen op een veranderd communicatievermogen in het brein. Onderzoekers van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht leiden dat af uit de hersenactiviteit van de kinderen.

Opvoedingswinkel Noord Limburg

Vanaf 11 februari is de opvoedingswinkel in Noord-Limburg terug actief.  De nieuwe start is een gezamenlijk initiatief van de CKG's De Hummeltjes en de Stap, met als nieuwe consulent Hanne Claessens. 

Pagina's

Abonneren op Groeimee | Nieuws