Nieuws

Elke kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs. Leerlingen met een beperking hebben bovendien recht op onderwijs dat aangepast is aan hun onderwijsbehoeften. Er zijn zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs verschillende vormen van ondersteuning mogelijk.

Kinderen krijgen vaak te maken met onschuldige kwaaltjes die gepaard kunnen gaan met koorts, hoesten, een verstopte neus of oprispingen. Tenzij de symptomen verontrustend zijn, zijn geneesmiddelen over het algemeen niet noodzakelijk.

Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) stelde een checklist op met tips voor de gastheer of -vrouw om te zorgen dat iedereen veilig weer thuiskomt.

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) lanceert op 6 mei “Korte Metten met Sigaretten”, een wedstrijd voor alle jongeren van 14-18 jaar. Met een quiz op een Facebook pagina, kunnen jongeren deelnemen aan de wedstrijd.

Pagina's

Abonneren op Groeimee | Nieuws