Nieuws

School- en studietoelagen 2017-2018 - Folder

De folder licht toe aan welke voorwaarden (ouders van) leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en studenten in het hoger onderwijs moeten voldoen om voor een school- of studietoelage in aanmerking te komen. Deze folder vermeldt ook hoe de toelage kan worden aangevraagd. 

03/08/2017

Reageer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.