0 tot 3 jaar

Kinderen opvoeden gaat op veel momenten vanzelf maar soms is het zoeken. Opvoeden is ook een beetje maatwerk: vaste regels over hoe je kinderen moet opvoeden bestaan niet. Elke ouder, elk kind en elke situatie is immers anders. Kinderen steunen, stimuleren en sturen brengt uitdagingen met zich mee. Op deze pagina vind je informatie over hoe een baby en peuter doorgaans ontwikkelen en opgroeien.  Je vindt hier ook thema's die te maken hebben met deze leeftijdsperiode.