Hoogbegaafdheid

Over hoogbegaafdheid doen veel misverstanden de ronde. Hoogbegaafde kinderen zouden op school een luilekkerleven leiden en hun ouders mogen zichzelf gelukkig prijzen met zo'n succeskind in huis.

Hier lees je informatie over hoogbegaafdheid bij kinderen. Het is bedoeld voor ouders en opvoedingsverantwoordelijken die zoekend zijn voor hun kind of een kind in de omgeving. Hoogbegaafde kinderen zijn niet gemiddeld, en daarom moeten ze op een andere manier begeleid worden dan doorsnee kinderen om zich ten volle te kunnen ontplooien.

Het is belangrijk dat ouders, leerkrachten en andere volwassenen die een belangrijke plaats innemen in het leven van hoogbegaafde kinderen, de mogelijkheden en boeiende kanten van deze kinderen leren kennen naast begrip voor de moeilijkheden die hoogbegaafde kinderen wel eens door hun "anders" zijn ondervinden. 

Opgemaakt op basis van de teksten van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek te Antwerpen.

zaterdag, april 6, 2013 - 15:13

Reageer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Ondersteuning in je buurt

Zoek je steun bij het opvoeden van kinderen? Je kan ook in je eigen buurt terecht. Zoek hieronder via postnummer.

Zoek